En liten och karakteristisk art med vita framvingar med svarta framkantsfläckar vid basen, halvvägs ut och vid spetsen. Brunsvarta fläckar med resta fjäll vid bakkanten 1/3 och 2/3 ut. Centralt längs stora delar av vingen finns brutet brunorange stråk. Larven lever under barken på ek och kastanj och fjärilen som sällan ses kan ofta hittas i sprickorna i barken i äldre träd.

Dystebenna
Märgmalar

1 Arter
Detaljer

Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aesculus hippocastanum, Quercus