Dichrorampha Rotvecklare

18 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Arton arter som karakteriseras av gul fläck på sidan av grå palper och ett antal svarta prickar precis innanför ytterkanten. Alla arterna har också en mer eller mindre tydlig ljusare fläck vid bakkanten ungefär halvvägs ut på framvingen. Många av arterna är mycket lika och vissa omöjliga att skilja åt på utseendet. Slitna exemplar måste samlas in för säker bestämning. För all utom tre arter (plumbana, sedatana och aeratana) har hanen en costalfåll (veck precis innaför framknaten längst in på vingen). Kan ofta ses på dagtid och då ofta på värdväxten vilket ibland är en bra ledtråd. Finns arter i andra släkten som har liknande teckning men då är de svarta prickarna innanför ytterkanten och den gula fläcken på de långa grå palperna bra kännetecken för släktet.
Dichrorampha plumbana
Mörk röllikarotvecklare
Dichrorampha sedatana
Gulfjällig renfanerotvecklare
Dichrorampha aeratana
Svartstreckad rotvecklare
Dichrorampha consortana
Prästkragsstjälkvecklare
Dichrorampha acuminatana
Spetsvingad rotvecklare
Dichrorampha sylvicolana
Nysörtsrotvecklare
Dichrorampha simpliciana
Gråborotvecklare
Dichrorampha sequana
Vithakad röllikarotvecklare
Vingbredd: 8-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Achillea millefolium, Achillea ptarmica, Alchemilla, Artemisia vulgaris, Asteraceae, Chrysanthemum, Leucanthemum vulgare, Tanacetum, Tanacetum vulgare