Trettiosju arter där majoriteten är mörkbruna med ljusa streck från framkanten och väldigt många har också en framträdande ljus fläck från bakkanten mitt på vingen.De flesta arter har en mer eller mindre tydlig ljusare fläck med längsgående svarta streck i bakre delen av ytterfältet. Denna brukar kallas för spegel och har i regel metalliska inre och yttre begränsningar. Många av arterna är mycket lika varandra och bör samlas in för säker artbestämning. Finns också en del liknade arter i närliggande släkten.

Cydia
Borrvecklare

Fotoöversikt, 37 arter (av 37)
Detaljer
Cydia fissana
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia compositella
Cydia compositella
Klövervecklare
Cydia pallifrontana
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia aureolana
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare
Cydia caecana
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia discretana
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia gemmiferana
Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare
Cydia jungiella
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia lunulana
Cydia lunulana
Månfläcksvecklare
Cydia orobana
Cydia orobana
Vickervecklare
Cydia funebrana
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Cydia tenebrosana
Cydia tenebrosana
Mindre nyponvecklare
Cydia janthinana
Cydia janthinana
Hagtornsbärvecklare
Cydia nigricana
Cydia nigricana
Ärtvecklare
Cydia succedana
Cydia succedana
Käringtandsvecklare
Cydia medicaginis
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia microgrammana
Cydia microgrammana
Puktörnevecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia cognatana
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Cydia illutana
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Cydia conicolana
Cydia conicolana
Svarttallsskottvecklare
Cydia corollana
Cydia corollana
Aspbarkvecklare
Cydia coniferana
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia indivisa
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Cydia cosmophorana
Cydia cosmophorana
Tallkådvecklare
Cydia strobilella
Cydia strobilella
Grankottsvecklare
Cydia pactolana
Cydia pactolana
Granbarksvecklare
Cydia grunertiana
Cydia grunertiana
Lärkbarksvecklare
Cydia pomonella
Cydia pomonella
Äpplevecklare
Cydia servillana
Cydia servillana
Sälggallvecklare
Cydia leguminana
Cydia leguminana
Almbarksvecklare
Cydia cornucopiae
Cydia cornucopiae
Aspskogsvecklare
Cydia splendana
Cydia splendana
Mindre ekollonvecklare
Cydia fagiglandana
Cydia fagiglandana
Bokollonvecklare
Cydia amplana
Cydia amplana
Större ekollonvecklare
Cydia inquinatana
Cydia inquinatana
Lönnfruktsvecklare
Cydia lobarzewskii
Cydia lobarzewskii
Trädgårdsvecklare