Chrysoclista Märgmalar

3 Arter Detaljer
Tre arter med lysande orange framvingar med brunsvart rand som alla har silvriga fläckar med mer eller mindre resta fjäll. Alla har gråbruna antenner med vit spets. Larverna lever under barken på videarter respektive lind.
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix, Salix alba, Tilia