Två mycket lika arter med svart framvinge som normalt är vit i bakre delen i inre 2/3. Vitt ut mot spetsen.Upprättstående fjäll i bakre halvan halvvägs ut och mitt på vingen längre ut. Huvud vitt. Arterna skiljs åt på de rostbruna strecken i kanten på det vita hos den vanligare arten atra. Larverna lever som minerare i märgen av kvistar på äpple (atra) respektive i hagtornsbär. (hellerella).

Blastodacna
Märgmalar

2 Arter
Detaljer

Blastodacna atra
Apelmärgmal
Blastodacna hellerella
Hagtornsmärgmal
Vingbredd: 8-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus