Argyresthia Knoppmalar

27 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Tjugosju små arter som ofta känns igen på sin viloställning med huvudet nedåt och utvidgade första antennsegment som för de flesta arterna är vita liksom huvudet. Hjässan ger intryck av att vara platt hos de flesta arterna. Framvingarna har tydlig glans hos de flesta arterna. Det finns en grupp som har enfärgade framvingar som kan förväxlas med arter i andra familjer. Majoriteten känns dock igen på vitt huvud, ofta också vit mellankropp och det breda vita första antennsegmentet. De flesta av arternas larver lever inuti knoppar eller skott, men några lever inuti frukter eller barr.
Vingbredd: 7-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Betula, Corylus avellana, Crataegus, Fagus sylvatica, Juniperus, Juniperus communis, Larix decidua, Malus, Picea, Picea abies, Prunus cerasus, Prunus spinosa, Quercus, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Thuja occidentalis