Tjugosju små arter som ofta känns igen på sin viloställning med huvudet nedåt och utvidgade första antennsegment som för de flesta arterna är vita liksom huvudet. Hjässan ger intryck av att vara platt hos de flesta arterna. Framvingarna har tydlig glans hos de flesta arterna. Det finns en grupp som har enfärgade framvingar som kan förväxlas med arter i andra familjer. Majoriteten känns dock igen på vitt huvud, ofta också vit mellankropp och det breda vita första antennsegmentet. De flesta av arternas larver lever inuti knoppar eller skott, men några lever inuti frukter eller barr.

Argyresthia
Knoppmalar

Fotoöversikt, 27 arter (av 27)
Detaljer