Acrolepiidae Kluddmal

3 Genus, totalt 6 arter Fotoöversikt Detaljer
Sex arter där arterna i Digitivalva har vitaktiga framvingar med brun vattring och bruna tvärband. De andra två släktena har arter med bruna framvingar med en vit mer eller mindre trekantig vit fläck halvvägs ut vid bakkanten. Samtliga har larver som lever som minerare.
Digitivalva
Kluddmalar
Acrolepiopsis
Kluddmalar
Acrolepia
Kluddmalar
Vingbredd: 8-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Allium, Arnica montana, Gnaphalium, Inula britannica, Solanum dulcamara