Tre arter med framvingarna vitaktiga med brun vattring. Brunt tvärband halvvägs ut och partiella tvärband innanför och utanför detta. Ljus fläck i fransarna. Alla har lokala förekomster med specifika värdväxtval och larverna lever som minerare .

Digitivalva
Kluddmalar

3 Arter
Detaljer

Digitivalva valeriella
Luddkrisslemal
Digitivalva arnicella
Slåttergubbemal
Vingbredd: 8-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arnica montana, Gnaphalium, Inula britannica