Trifurcula headleyella Brunörtsdvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingen gråsvart och grovfjällig med 2 motstående silvriga kantfläckar 2/3 ut. Hanen har rostbrunt huvud, honan svart. Ögonlocken vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunella grandiflora, Prunella vulgaris

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Bohemannia quadrimaculella
Fyrfläckig dvärgmal
Ectoedemia turbidella
Silverpoppelsdvärgmal