Fem mycket till extremt små arter. Vingarna hos fyra av arterna har framvingar utan teckning men med fjäll som har ljus bas och mörk spets vilket ger dem ett spräckligt utseende. Liksom alla dvärgmalar har de en yvig kalufs och karakteristiska ljusa ögonlock som är utvidgningar på antennerna och de har en tvådelad krage av smala hårlika fjäll. Alla arter minerar och det finns allt från gångmina och fläckmina till minering av stjälk respektive kvistar.

Trifurcula
Dvärgmalar

5 Arter
Detaljer

Trifurcula headleyella
Brunörtsdvärgmal
Trifurcula cryptella
Alvardvärgmal
Trifurcula eurema
Stranddvärgmal
Trifurcula immundella
Harrisdvärgmal
Trifurcula subnitidella
Ängsdvärgmal
Vingbredd: 4-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lotus corniculatus, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris, Tetragonolobus maritimus, Trifolium