Stenoptilia islandica Tuvbräckefjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Rund mörk fläck vid inskärningens bas och mörk fläck på främre fliken. Bakvingar bruna. Grå fransar på främre fliken. Lokal på fjällhed.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Saxifraga

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Stenoptilia veronicae
Strandveronikefjädermott
Stenoptil. bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Stenoptilia pelidnodactyla
Mandelblommefjädermott
Stenoptilia zophodactyla
Arunfjädermott