Stenoptilia bipunctidactyla Ängsväddsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar grå i främre delen och mer bruna i bakre, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Stor mörk fläck vid inskärningens bas. Bakvingar mörkgrå. Vit tvärlinje och grå fransar på främre fliken.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cymbalaria muralis, Knautia arvensis, Linaria vulgaris, Scabiosa columbaria

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia veronicae
Strandveronikefjädermott
Stenoptilia pelidnodactyla
Mandelblommefjädermott
Stenoptilia zophodactyla
Arunfjädermott
Stenoptilia islandica
Tuvbräckefjädermott