Spodoptera exigua Smalvingat lövfly

Alla foton
Kännetecken: Smala gråbruna framvingar. Ovalen är i regel åtminstone delvis orange och även njurfläcken har ofta orange fjäll. Bakvingarna vita. Vilar med vingarna svepta runt kroppen. Enbart migrant i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Persicaria, Rumex, Senecio, Taraxacum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Caradrina clavipalpis
Vitpunktslövfly