Två arter med relativt smala framvingar och vita bakvingar. Ingen av arterna är bofast i Sverige utan migrant respektive införd med trädgårdsväxter.

Spodoptera
Lövflyn

2 Arter
Detaljer

Spodoptera exigua
Smalvingat lövfly
Spodoptera littoralis
Mindre bomullsfly
Vingbredd: 26-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Persicaria, Rumex, Senecio, Taraxacum