Sitochroa verticalis Tistelängsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitgula framvingar med mörkare framkant. Två gulbruna taggiga tvärlinjer, den yttre gör sväng inåt bakom njurfläcken. Diffus mörk njurfläck och ovalen liten mörk punkt. Diffust taggigt mörkt tvärband i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Centaurea, Cirsium arvense, Cytisus scoparius, Diplotaxis, Rumex, Teucrium, Urtica, Viola odorata

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Udea lutealis
Blekgult ängsmott
Paratalanta pandalis
Spensligt ängsmott
Paratalanta hyalinalis
Sidengult ängsmott
Anania fuscalis
Kovallmott