Två arter med olika utseende som normalt är enkla att bestämma, även om verticalis påminner om ett par andra mott. Palealis påminner närmast om mätaren Siona lineata.

Sitochroa
Ängsmott

2 Arter
Detaljer

Sitochroa verticalis
Tistelängsmott
Vingbredd: 22-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Centaurea, Cirsium arvense, Cytisus scoparius, Daucus carota, Diplotaxis, Heracleum sphondylium, Laserpitium, Pastinaca, Peucedanum oreoselinum, Peucedanum palustre, Rumex, Silaum, Teucrium, Urtica, Viola odorata