Recurvaria leucatella Svartvit böjmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Brunsvarta framvingar med brett vitt tvärband 1/3 ut som vidgas mot bakkanten. Vita kantfläckar vid hörnen som nästan bildar tvärband. Huvudet gulvitt liksom palperna som bara har ett par små svarta fläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus