Plagodis pulveraria Pudrad skymningsmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Mörka fjäll på det ljusa ger tvärbandat intryck. Mörka bandet med karakteristiska spetsar utåt. Varierar lite i färg annars konstant teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Crataegus, Quercus, Rubus, Salix