Två arter med breda vingar och mycket karakteristisk teckning som inte varierar så mycket.

Plagodis
Buskmätare

2 Arter
Detaljer

Plagodis pulveraria
Pudrad skymningsmätare
Plagodis dolabraria
Strimmig smalvingemätare
Vingbredd: 25-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Crataegus, Fagus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Rubus, Salix, Sambucus, Tilia