Phalonidia curvistrigana Bågbandad blomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna ljust brungula med mörkgrått och brunt tvärband som är smalare vid bakkanten knappt halvvägs ut och stort triangulärt fält i liknande färg vid vingspetsen. Framkanten kraftigt böjd.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Mycelis muralis, Solidago virgaurea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Phalonidia gilvicomana
Skogssallatsblomvecklare
Eupoecilia angustana
Ljungblomvecklare
Eupoecilia sanguisorbana
Blodtoppsblomvecklare
Cochylis pallidana
Monkeblomvecklare