Fem små arter med brungula vingar med mörkt tvärband från bakkanten knappt halvvägs ut och varierande mängd mörk teckning i yttre delen av vingen. Arterna är ganska variabla och kräver noggrannhet vid artbestämning. Paret manniana/udana nyligen (2012) utskilda som två olika arter och därför är deras status i olika delar av landet ännu lite osäker. Fotona på dessa arter är av exemplar som inte är säkert kontrollerade vad gäller vilken av arterna det är, men har typiskt utseende.

Phalonidia
Blomvecklare

5 Arter
Detaljer

Phalonidia gilvicomana
Skogssallatsblomvecklare
Phalonidia curvistrigana
Bågbandad blomvecklare
Phalonidia manniana
Mynteblomvecklare
Phalonidia udana
Topplösablomvecklare
Phalonidia affinitana
Strandasterblomvecklare
Vingbredd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alisma plantago, Butomus umbellatus, Chenopodium, Inula, Lapsana communis, Lycopus europaeus, Lysimachia, Mentha aquatica, Mycelis muralis, Solidago virgaurea, Tripolium vulgare