Parornix devoniella Hasselveckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Yttersta linjen i fransarna löper hela vägen. Smutsbrun hjässa. Palper vita med mörk fläck på yttersta segmentet. Mörka vingtäckare. Mellankropp vit med två grå fläckar bak. Framvinge är ljusare i bakre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus avellana

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix fagivora
Bokveckmal
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix scoticella
Rönnveckmal
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix torquillella
Större slånveckmal