Kännetecken: Yttersta linjen i fransarna löper hela vägen. Smutsbrun hjässa. Palper vita med mörk fläck på yttersta segmentet. Mörka vingtäckare. Mellankropp vit med två grå fläckar bak. Framvinge är ljusare i bakre halvan.

Parornix
devoniella

Hasselveckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus avellana

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix scoticella
Rönnveckmal
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix torquillella
Större slånvecksmal
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal