Pancalia leuwenhoekella Mindre violbrokmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunorange framvingar med svartbruna kanter med 3 silvriga fläckar längs framkanten och 4 längs bakkanten. Antennerna mörka förutom 8-10 segment i yttre delen med 5 mörka utanför.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola hirta

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Pancalia schwarzella
Större violbrokmal
Bisigna procerella
Hieroglyfpraktmal
Chrysoesthia drurella
Praktmållemal