Lampronia rupella Guldknoppmal

Alla foton
Kännetecken: Bruna framvingar med blåviolett skimmer. Två gula fläckar vid framkanten, den inre liten, och två vid bakkanten där den inre ofta nästan når framkanten. Huvudet orangegult. Vingfransarna gulvita längs stora delar av ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Asteraceae

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Alloclemensia mesospilella
Vinbärsbladskärare
Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare
Denisia albimaculea
Vitfläckig praktmal