Tio arter med mörka framvingar i brun ton som ofta skimrar och för flera arter med purpurton. De flesta har vitgula fläckar vars utseende i de flesta fall avslöjar arten, men ett par arter saknar teckning. Vingfransarna är korta. Huvudet har rufsiga hår som antingen är gula eller har samma färg som framvingarna. De påminner om arterna i närbesläktade familjen bladskärarmalar, men har en långsammare flykt och larverna har annorlunda levnadssätt. Larven lever under hösten i frukt och efter övervintring lever den i knoppar eller skott.

Lampronia
Knoppmalar

10 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal
Lampronia luzella
Mosseknoppmal
Lampronia corticella
Hallonknoppmal
Lampronia morosa
Rosenknoppmal
Lampronia flavimitrella
Blåhallonknoppmal
Lampronia standfussiella
Kanelrosknoppmal
Lampronia redimitella
Måbärsknoppmal
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Vingbredd: 9-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Asteraceae, Betula, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Rosa, Rosa majalis, Rubus