Klimeschia transversella Timjanskäckmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Huvud, mellankropp och framvingar glänsande i brons. Honan har en tydlig vit tvärlinje halvvägs ut, medan hanen har en diffus tvärlinje som ofta är begränsad till bakre halvan. I yttre delen finns stort antal fjäll med vit bas och mörk spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 6-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thymus serpyllum