Fem små arter med relativt dova färger med det gemensamt att det finns spridda fjäll som är delvis vita vilket ger ett intryck av att de är prickiga. Arterna i Tinagma är gråaktiga med eller utan mörkare tvärband, medan Klimeschia transversella har tydlig bronsglans. Hittas ofta på sina respektive värdväxter dagtid.

Douglasiidae
Skäckmalar

2 Genus, totalt 5 arter
Fotoöversikt Detaljer

Tinagma
Skäckmalar
Klimeschia
Skäckmalar
Vingbredd: 5-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anchusa officinalis, Dryas octopetala, Echium vulgare, Fragaria, Potentilla, Rubus, Thymus serpyllum