Hyles livornica Vitribbad skymningssvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Antenner med vit översida och brun undersida. Framvingarna bruna med vitgult medianband mot hörnet, grått ytterkantsband och tydliga vita vingribbor. Bakvinge med rosa mellanfält och vit fläck vit bakkanten. Vit pil på mellankroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 60-90 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium, Euphorbia, Galium verum, Linaria vulgaris, Linum, Polygonum, Rumex, Scabiosa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Hyles euphorbiae
Vitsprötad skymningssvärmare
Hyles gallii
Brunsprötad skymningssvärmare