Främst aktiva i skymning och under tidig natt. Hovrar vid nektarsug.Två av arterna sällsynta migranter. Bruna vingar med ljusa teckningar, bakvingar med rosa och ljust mellanfält och bakkropp med brunt centralt band och svarta och vita band längs sidorna.

Hyles
Skymningssvärmare

3 Arter
Detaljer

Hyles euphorbiae
Vitsprötad skymningssvärmare
Hyles gallii
Brunsprötad skymningssvärmare
Hyles livornica
Vitribbad skymningssvärmare
Vingbredd: 55-90 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Circaea, Epilobium, Epilobium montanum, Euphorbia, Euphorbia cyparissias, Euphorbia esula, Euphorbia peplus, Galium aparine, Galium verum, Linaria vulgaris, Linum, Mercurialis annua, Plantago major, Polygonum, Polygonum aviculare, Rumex, Scabiosa