Horisme tersata Svartbältad strimmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med flera vågiga tvärlinjer som löper över alla vingarna. Diffust svart streck från framhörnet. Inre starka linjen tydlig också på bakkroppen (mellan 1:a och 2:a segmentet) och vidgas till kilfläck vid bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone nemorosa, Anemone sylvestris, Clematis vitalba, Ranunculus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Philereme vetulata
Grå klaffmätare
Philereme transversata
Svartbrun klaffmätare
Horisme corticata
Brun strimmätare