Epirrhoe hastulata Mindre mårfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta vingar med brett dubbelt vitt tvärband 2/3 ut och ett 1/3 ut samt varierande mängd ytterligare vit teckning. Vingfransarna vita med svarta fläckar där de två i mitten på framvingen går ihop. Svart bakkropp med vita ränder.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium odoratum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Epirrhoe tristata
Svart mårfältmätare
Rheumaptera subhastata
Vitbandad blåbärsfältmätare
Epirrhoe pupillata
Brun mårfältmätare
Rheumaptera hastata
Vitbandad björkfältmätare