Sex arter med distinkt mörkt centralta tvärband och mer eller mindre distinkta vita band innanför och utanför. Finns flera liknande arter i andra släkten fältmätare, speciellt i Xanthorhoe.

Epirrhoe
Fältmätare

6 Arter
Detaljer

Epirrhoe hastulata
Mindre mårfältmätare
Epirrhoe tristata
Svart mårfältmätare
Epirrhoe pupillata
Brun mårfältmätare
Epirrhoe alternata
Grå mårfältmätare
Epirrhoe rivata
Jämnbandad fältmätare
Epirrhoe galiata
Bredbandad mårefältmätare
Vingbredd: 19-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium, Galium odoratum, Galium verum