Ectoedemia argyropeza Aspgallsdvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Brungrå framvingar med par av kantfläckar strax utanför mitten som ibland bildar vinklat tvärband. Tydlig delningslinje i fransarna och utanför är de vita. Huvud och krage gulorange. Ögonlock gulvita. Bara honor funna i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia albifasciella
Gulkragad ekdvärgmal
Ectoedemia subbimaculella
Brunkragad ekdvärgmal
Ectoedemia agrimoniae
Småborredvärgmal
Ectoedemia angulifasciella
Bågbandad nypondvärgmal
Ectoedemia atricollis
Munkdvärgmal
Ectoedemia arcuatella
Smultrondvärgmal