Tjugotvå mycket till extremt små arter. Vingarna är mörka och många av arterna har ett ljust tvärband medan andra är helt utan teckning eller har ljusa kantfläckar. Många av arterna kräver bra foton på fräscha individer för bestämning och en del arter är omöjliga att bestämma utan kontroll av genitalier. Liksom alla dvärgmalar har de en yvig kalufs och karakteristiska ljusa ögonlock som är utvidgningar på antennerna. Karakteristiskt är att de har en tvådelad krage av smala hårlika fjäll. Alla arter minerar och vanligast är fläckmina men det finns också arter som minerar innanför bark eller i skott och frukter.

Ectoedemia
Dvärgmalar

22 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Ectoedemia louisella
Naverlönnsdvärgmal
Ectoedemia decentella
Tysklönnsfruktdvärgmal
Ectoedemia albibimaculella
Mjölondvärgmal
Ectoedemia weaveri
Lingondvärgmal
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Ectoedemia atrifrontella
Vitryggsdvärgmal
Ectoedemia longicaudella
Svartryggsdvärgmal