Ectoedemia albibimaculella Mjölondvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svartbrun framvinge med vit teckning i form av tvärband 1/3 ut och par av kantfläckar 2/3 ut som ibland bildar tvärband. Mellankropp mörk. Huvud och krage gula. Ögonlock vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Ectoedemia decentella
Tysklönnsfruktdvärgmal
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal