Digitivalva reticulella Norsknoppemal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna vitaktiga med brun vattring. Brunt tvärband halvvägs ut. Innanför detta finns brun bakkantsfläck som ibland fortsätter som vinklat tvärband till framkanten och långt ut ett diffust tvärband. Ljus fläck i fransarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Gnaphalium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Digitivalva arnicella
Slåttergubbemal
Digitivalva valeriella
Luddkrisslemal
Gynnidomorpha vectisana
Sältingblomvecklare