Deileptenia ribeata Barrskogslavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Breda rundade framvingar med korta mörka tvärsgående streck som ger den ett murrigt utseende. I regel rad med svarta tänder längs ytterkanten på vingarna. Yttre tvärlinjen har knyck nära framkanten och är rak i bakre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Betula, Carpinus betulus, Larix, Lonicera xylosteum, Picea abies, Pinus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pseudotsuga, Quercus, Salix caprea, Taxus baccata, Tilia, Vaccinium uliginosum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Peribatodes secundaria
Granlavmätare
Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Alcis repandata
Vågbräddad lavmätare
Ectropis crepuscularia
Dubbelvågig lavmätare