Coscinia cribraria Punkthedspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Långa smala smutsvita vingar med 5 tvärgående rader av svarta till mörkt bruna punkter som är mer eller mindre utdragna längs med vingen. Mellankropp ljus med ett par punkter (ibland utdragna) och ofta med en mörk rygglinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Calluna vulgaris, Elymus, Elytrigia, Festuca, Phalaris, Plantago, Taraxacum, Vaccinium