Coleophora siccifolia Gulgrå rönnsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala brungrå framvingar med mörk framkant i inre delen och mer eller mindre tydligt mörkspetsade fjäll. Antennerna växlande vita och ljusbruna, men mindre tydligt ut mot spetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus betulus, Crataegus, Malus sylvestris, Sorbus aucuparia, Tilia

Liknande (24 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora juncicolella
Mindre ljungsäckmal
Coleophora pulmonariella
Lungörtssäckmal