Coleophora siccifolia Gulgrå rönnsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala brungrå framvingar med mörk framkant i inre delen och mer eller mindre tydligt mörkspetsade fjäll. Antennerna växlande vita och ljusbruna, men mindre tydligt ut mot spetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus betulus, Crataegus, Malus sylvestris, Sorbus aucuparia, Tilia

Liknande (24 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora antennariella
Skogsfrylesäckmal
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora lutipennella
Gul eksäckmal
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal