Kännetecken: Smala ljust brungrå framvingar. Antennerna ringade i vitt och brungrått, ofta lite otydligt speciellt i yttre delen.

Coleophora
antennariella

Skogsfrylesäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula pilosa

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal