Kännetecken: Smala ljust brungrå framvingar. Antennerna ringade i vitt och brungrått, ofta lite otydligt speciellt i yttre delen.

Coleophora
antennariella

Skogsfrylesäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula pilosa

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal