Coenonympha arcania Pärlgräsfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen är brungul med mörkbrun kant, bakvingen mörkbrun. Undersidan av bakvingen är gulbrun med brett vitt tvärband med 4-5 ögonfläckar i utkanten av bandet och 1 stor i innerkanten av bandet vid framkanten av vingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca, Melica nutans

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Coenonympha hero
Brun gräsfjäril
Coenonympha tullia
Starrgräsfjäril
Coenonympha pamphilus
Kamgräsfjäril