Fyra små arter som är tecknade i brunt och brungult eller gulrött. I regel tydliga ögonfläckar på undersidan av bakvingarna och en nära spetsen av framvingen. Flyger långsamt med studsande flykt.

Coenonympha
Gräsfjärilar

4 Arter
Detaljer

Coenonympha tullia
Starrgräsfjäril
Coenonympha arcania
Pärlgräsfjäril
Coenonympha hero
Brun gräsfjäril
Coenonympha pamphilus
Kamgräsfjäril
Vingbredd: 25-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Eriophorum, Festuca, Melica nutans, Poa