Bedellia somnulentella Åkervindemal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusbruna framvingar med varierande mängd spridda små svarta fläckar. Ibland större svarta fläckar vid bakkanten. Rufsig kalufs med orangebruna fjäll skiljer den från säckmalar med liknande teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calystegia sepium, Convolvulus arvensis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Aspilapter. tringipennella
Svartkämpestyltmal
Coleophora saxicolella
Gulgrå mållesäckmal