En art med ljusbruna framvingar med varierande mängd spridda små svarta fläckar. Ibland större svarta fläckar vid bakkanten. Rufsig kalufs med orangebruna fjäll. Kan påminna lite om säckmalar men har en rufsigare kalufs.

Bedellidae
Åkervindemalar

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Bedellia
Åkervindemalar
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Calystegia sepium, Convolvulus arvensis