Aristotelia heliacella Fjällsippefilosofmal

Alla foton
Kännetecken: Brunröda framvingar med 4 silvriga fläckar vid framkanten och 3 vid bakkanten där de inre möts och bildar tvärband. Silvrig fläck vid roten och silvrigt streck längs bakre delen av spetsen. Palpsegment 2 mest vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dryas octopetala

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Aristotelia ericinella
Blystrimmig ljungmal