Aristotelia Filosofmalar

4 Arter Detaljer
Fyra arter med rödbruna eller gulbruna lite glansiga framvingar med silvrig och vit teckning som alla normalt är lätta att bestämma. Alla har ganska kraftiga och långa palper som är mestadels svartgrå med vita ringar.
Aristotelia ericinella
Blystrimmig ljungmal
Aristotelia heliacella
Fjällsippefilosofmal
Aristotelia brizella
Triftfilosofmal
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Armeria maritima, Calluna vulgaris, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Lythrum salicaria